UZŅEMAM  AUDZĒKŅUS   vecumā no 1 līdz 7 gadiem

 • Piedāvājam Jūsu bērnam apgūt pirmsskolas izglītības programmu pēc licencētas programmas

 • Pirmsskolas izglītības programmā apmācība notiek integrēti, ievērojot katra izglītojamā priekšzināšanu līmeni un spējas.

 • Bērnu apmācībā tiek izmantotas sekojošās metodes: rotaļnodarbības, individuālais darbs, darbs pāros, darbs apakšgrupās, frontālā, projektu metode, eksperimenti, pastaigas, ekskursijas, vērojumi.

 • Jūsu mazuli katru dienu sagaidīs mīļas un profesionālas audzinātājas, ģimeniska gaisotne, aizraujošas rotaļnodarbības un interesanti pasākumi kopā ar vecākiem

 • Bērnu audzināšana un izglītošana notiek divās jaukta vecuma grupās “Vāverīte” un “Bitīte”

 •  Katrai grupai ir savs atsevišķs bloks, kuram ir individuāla ieeja grupā, kā arī atsevišķas telpas rotaļnodarbībām un guļamistabai

 • Piedāvājam arī logopēda nodarbības, dejošanas pulciņu , individuālu darbu dziedāšanas un mākslniecisko talantu attīstīšanā

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀS

 • galvenais un svarīgākais ir Bērns

 •  ļoti svarīgas ir katra bērna domas un viedoklis

 •  skolotājas mudinās bērnus domāt un spriest patstāvīgi

 • bērni pētīs un izzinās apkārtējo pasauli un paši sevi gan patstāvīgi darbojoties, gan kopā ar skolotājām

 • skolotājas palīdzēs bērniem iepazīt un iemācīties burtus un ciparus, skaitīšanu un lasītprasmi

 •  attīstīs bērnos fantāziju un iztēli caur dažādām radošām darbībām, eksperimentiem un projektiem

 • skolotājas zina, ka bērnam brīnumi ir īstenība, un palaikam centīsies radīt brīnuma klātesamību

 • grupās tiks dziedāts, muzicēts un dancots

 • darbā daudz tiks izmantota folklora, literārie darbi, praktiski darbi

 • skolotājas centīsies rosināt bērnos nacionālo pašapziņu, piederības sajūtu Latvijai

 • iestādes darbinieki ļoti mīl dabu un mudinās bērnus domāt un dzīvot „zaļi”

Mūsu darbiniekiem šķiet, ka darbi sokas, ja tos dara ar prieku

KATRU DIENU SAGAIDĪSIM KĀ BRĪNUMU!

 • draudzēsimies;

 • runāsimies un klausīsimies citos;

 • radīsim mākslu;

 •  iepazīsim burtus un ciparus;

 •  dziedāsim, dancosim, muzicēsim;

 • konstruēsim un aplicēsim;

 • lasīsim un rēķināsim;

 • sportosim;

 • nodarbosimies ar rokdarbiem;

 • blēņosimies un jokosimies;

 •  pārsteigsim cits citu,

 •  svinēsim svētkus,

 • attīstīsim savus talantus,

 • pārsteigsim vecākus


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .