PEDAGOGU PERSONĀLS

Inese Juhnoviča

Iestādes vadītāja

Ilze Kloppe

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Miezāne Marika

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Litauniks Inese

Pirmsskolas izglītības skolotāja

                      Irēna Lecīte
                          Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja

Vineta Jankauska

logopēds

Mūsu pedagogi:

  • regulāri paaugstina savu pedagoģisko kvalifikāciju tālākizglītības kursos, semināros
  • aktīvi dalās ar savu pieredzi Madonas novada mērogā pasākumos.
  • rūpējas par sakārtotu, estētisku, drošu vidi bērnu attīstībai;
  • sadarbojas ar interešu izglītības programmu speciālistiem;
  • piedalās Madonas novada mērogā organizētajos pasākumos, izstādēs, konkursos un citās aktivitātēs;
  • dažādo sadarbības formas ar audzēkņu vecākiem;
  • veic bērnu individuālo spēju attīstību ar interešu izglītības programmas palīdzību un darbā ar talantīgiem bērniem;
  • pilnveido materiāltehnisko bāzi;
  • pēta un ievieš mūsdienu metodiku kvalitatīva darba organizēšanai.

Mūsu komandai darbs ar bērniem ir sirdsdarbs, mēs uzņemamies rūpes par mums uzticēto lolojumu ar vislielāko gādību un rūpēm.                                                     Esam šeit, lai būtu atbildīgi par katra mazuļa attīstību un labsajūtu mūsu bērnudārzā.

TEHNISKIE DARBINIEKI

Rita Elste

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Ozoliņa Skaidrīte

pirmsskolas skolotāja palīgs

Žiglova Ināra

pavārs

 Linda Rieksta
pavārs, ēdināšanas bloka vadītāja

Misiņa Taisija

medmāsa

Helēna Filase

pirmsskolas skolotāja palīgs, sētniece

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .