Cienījamie vecāki!

Informēju Jūs, ka 2014.gada 1.janvārī ir stājušie spēkā 2013.gada 17.septembra MK noteikumi Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu", kuru13.punkts paredz sekojošo:

"Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums neuzņemt bērnu ar šādām infekcijas slimību pazīmēm - caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta (virs 37,5oC) ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā - miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana), izņemot gadījumus, ja tiek pieskatīts viens bērns vai vienas ģimenes bērni";

14.punkts paredz sekojošo:

"Ja bērns nav saņēmis pakalpojumu šo noteikumu 13.punktā minētajos gadījumos vai gadījumos, ja bērns ir slimojis ar normatīvajos aktos par infekcijas slimību reģistrāciju norādīto infekcijas slimību, ģimenes ārsts izsniedz izziņu pakalpojuma sniedzējam par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā".


 BĒRNA VESELĪBAS STIPRINĀŠANAS IETEIKUMI PAVASARIM  pdf

 KĻŪDAS ĀRSTĒJOT SAAUKSTĒŠANOS

pdf
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .