.

Uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē

Par iestāšanos un pirmsskolas iestādes apmeklēšanu mēs iesakām padomāt jau laikus un savlaicīgi atnākt un iepazīties ar pirmsskolas iestādi, darbiniekiem, telpām iepriekš piesakoties pie iestādes vadītājas

Bērnus uzņemam vecumā no 1  gada līdz skolas gaitu sākumam, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem:

    • vecāku iesniegums, adresēts iestādes vadītājai;    iesnieguma forma:       //site-218268.mozfiles.com/files/218268/PII_iesniegums.pdf

    • bērna medicīniskā karte, kuru vecākiem pēc pieprasījuma izsniedz ģimenes ārsts;

    • bērna dzimšanas apliecības kopija.

 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPU DARBU REGLAMENTĒJOŠIE DOKUMENTI: 

 VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS LIKUMS

http://likumi.lv/doc.php?id=20243

NOTEIKUMI PAR VALSTS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS VADLĪNIJĀM
Ministru kabineta noteikumi Nr.533

 

http://likumi.lv/doc.php?id=250854 

 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MĀCĪBU SATURA PROGRAMMA  - (bērniem līdz 6 gadu vecumam)

//site-218268.mozfiles.com/files/218268/mac_progr_lidz_6g.pdf

  PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS  MĀCĪBU SATURA PROGRAMMA   (6 gadus veciem bērniem)

//site-218268.mozfiles.com/files/218268/mac__progrr_6g.pdf

HIGIĒNAS PRASĪBAS BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJIEM UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM, KAS ĪSTENO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU
Ministru kabineta noteikumi Nr.890

 http://likumi.lv/doc.php?id=260057

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Madonas novada

pirmsskolas izglītības iestādēs un pamatskolu pirmsskolas grupās

 //site-218268.mozfiles.com/files/218268/SAIST.pdf

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPU  IEKŠĒJIE KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

KĀRTĪBA, KĀDĀ REĢISTRĒ IZGLĪTOJAMO NEIERAŠANOS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 

 //site-218268.mozfiles.com/files/218268/kavesana.pdf


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .